DeelMedezeggenschapsRaad (DMR)

Op het Visser ’t Hooft Lyceum Leiderdorp is een DeelMedezeggenschapsRaad (DMR) actief. De DMR bestaat uit vier leden: een leerling, een ouder van een leerling en twee personeelsleden. Heeft u vragen of wilt u een actieve bijdrage leveren, dan kunt u contact opnemen met dhr. Mortezavy (moa@vhl.nl).

Reglement Deelraad Visser ’t Hooft – Leiderdorp (PDF)

Medezeggenschapsstatuut SCOL

Leerlinggeleding:
vacature

Oudergeleding:
dhr. J. van Weelden

Personeelsgeleding:
voorzitter
Dhr. A. Mortezavy (moa)

Mevr. A. van Leijden-Hoogenboom (lei)