Op 19 april heeft de eerste VHL Iftar plaatsgevonden op de Kagerstraat. Leerlingen en personeel hebben samen een overheerlijke maaltijd genuttigd op het moment dat het vasten werd verbroken.

Iedereen heeft iets lekkers meegenomen en slagerij Mabrouk van de Beestenmarkt in Leiden heeft deze maaltijd genereus gesponsord (waarvoor heel veel dank!). Wij hebben op deze avond ook geld opgehaald voor de aardbeving in  Syrië en Turkije en zijn trots op het bedrag van 125 € dat is binnengehaald. Wij tellen dit bedrag op bij onze eerdere acties en maken dit over naar hulporganisaties.

Wij wensen onze leerlingen en hun familie een mooi suikerfeest toe en we hopen dat gisteren een  een nieuwe VHL traditie is geboren.