Vragen over Magister, Zermelo-Portal en Cum Laude

 • Kunnen ouders meekijken in Magister?
  • De leerlingenadministratie, inclusief cijferadministratie vindt plaats via het programma Magister. Ouders van leerlingen tot 18 jaar krijgen hiervoor een inlogcode.

 • Waar vind ik mijn roosters en bestaat daarvoor een app?
  • Roosters zijn te vinden op het Zermelo-portal en in Magister. De laatste wijzigingen worden echter alleen in Zermelo gepubliceerd. Dat programma is dus leidend!

   Via jouw mobiel kun je een Zermelo app downloaden in de app/play-store. Om de app aan jouw rooster te koppelen moet je eerst op een vaste computer/laptop inloggen in Zermelo. Klik daar in de linker rode balk op de knop koppelingen_koppel app. Open nu de Zermelo app op je telefoon en koppel je telefoon doormiddel van de QR-code te scannen. Hierna hoef je niet meer opnieuw in te loggen.

 • Ik ben mijn inloggegevens vergeten
  • Bent u uw inloggegevens vergeten voor Magister, dan kunt u een mail sturen naar mw. Gertenaar op het secretariaat Kagerstraat (gta”at-sign”vhl.nl)

   Bij het vergeten van een wachtwoord in Zermelo en/of Cum Laude, vul je wel je schoolnummer in, maar klik  je op de knop ‘wachtwoord vergeten’. Waarschijnlijk word je gevraagd je schoolmail in te vullen. Daar zul je dan een mail ontvangen met nieuwe wachtwoord mogelijkheden. LET OP! soms plaatst je mailbox deze mail in de ‘ongewenste mail’ map.

 • Waar vind ik mijn huiswerk, studiewijzers en leerroutes?
  • Huiswerk is per dag terug te vinden in Magister. De docent noteert zoveel mogelijk huiswerk in Magister, maar soms is alleen huiswerk opgegeven in de les.  LET OP!! Wat de docent in de les als huiswerk opgeeft is leidend. Als er niets in Magister staat, ga er dan niet vanuit dat er geen huiswerk is. Bij afwezigheid in een les is het verstandig navraag te doen bij een klasgenoot of vakdocent zelf.

   Tip: Zorg voor een agenda, waar je je huiswerk in kunt opschrijven.

   Studiegegevens zoals studiewijzers en leerroutes (studiewijzers per vak) worden opgenomen in de elektronische leeromgeving van de school via het programma Cum Laude.

 

Vragen over TTO

 • Is Visser ’t Hooft aangesloten bij een tto-netwerk?
  • Ja, onze school is aangesloten bij Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs. In november 2019 heeft onze school van Nuffic het predicaat ‘senior tto school’ ontvangen. Dat betekent dat onze school aan bepaalde eisen voldoet om een goede tto-school te zijn in onderbouw én bovenbouw.

 • Zit je als tto-leerling langer op school?
  • Als tto-leerling zit je iets langer op school, omdat je in sommige jaren een paar uur meer les in de week hebt. Je zit minder langer op school, omdat je meer excursies hebt!

 • Wat is het voordeel van tto?
  • Het voordeel van tto is dat je tijdens je schooltijd twee talen heel goed leert beheersen en gebruiken. Dat gaat verder dan een taaldiploma halen, omdat je gedurende een aantal jaren Engels intensief gebruikt, ook voor sociale communicatie. Omdat tto ook gaat over internationalisering, word je tijdens je schooltijd al goed voorbereid op de wereld na school; of dat nu studie, stage of werk is.

 • Zijn er native speakers onder de docenten?
  • Ja, er werken een aantal native speakers op school. De andere docenten zijn zowel voor het Engels als voor de tto-didactiek opgeleid of worden daarvoor opgeleid. Niet iedere docent kan dus zomaar lesgeven in het tto.

 • Wat is de toelatingsprocedure voor tto?
  • Op Visser ’t Hooft is er geen toelatingstest voor tto. We hebben echter één harde eis: voor tto moet een leerling minimaal een havo-advies hebben.
   De belangrijkste succesfactor naast het advies is motivatie. Een leerling moet er dus voor willen gaan. We testen die motivatie niet in een toets, omdat we ervan uitgaan dat leerling en ouders goed over tto hebben nagedacht.
   Als u uw kind heeft aangemeld, nodigen we hem/haar uit voor een kick-offmiddag. Die bestaat uit twee delen: deel 1 is een groepsopdracht in het Engels, waarbij uw kind ervaart hoe het is om Engels te spreken op school. Deel 2 is een testje waarin we het niveau van Engels testen. Ook dat is geen toelatingstest, maar een manier waarmee wij kunnen zien wat het startniveau van de leerling is.

 • Moet alles direct goed in het Engels?
  • Nee, je gaat naar school om te leren, een taal leren doe je door te oefenen en foutjes te maken, dus gewoon proberen. Af en toe zal je in het begin nog wel eens een woord of zin in het Nederlands zeggen, maar dat zal je snel niet meer nodig hebben.

 • Praat alleen de docent Engels in de les?
  • Nee, ook de leerlingen spreken Engels. Het huiswerk, de toetsen en de activiteiten van de Engelstalige vakken zijn ook in Engels.

 • Wat is het niveau van het Engels?
  • We spreken bewust zo correct mogelijk Engels in de lessen, dus geen Jip-en-Janneke Engels. Het is beter om dingen te herhalen of vaker te vragen dan te simpel Engels te gebruiken.

 • Kun je later instromen in het tto, bijvoorbeeld vanuit Visser ’t Hooft Leiderdorp of Rijnsburg?
  • Nee, dat is niet mogelijk, je hebt dan teveel van het programma gemist.

 • Waarom moet je extra betalen voor tto?
  • Voor tto betaal je extra omdat je ook meer lesuren krijgt dan de andere leerlingen. Bovendien worden er in het tto extra activiteiten georganiseerd, zoals toneel, excursies etc. Dit schooljaar bedraagt de bijdrage voor de brugklas €290.

 • Is tto alleen in de onderbouw?
  • Nee, dat is een groot misverstand. Tto gaat na de onderbouw door in de bovenbouw, zowel bij de havo als bij het vwo. In de bovenbouw ziet tto er wel iets anders uit. Omdat we een Nederlandse school zijn, moeten ook tto-leerlingen het Nederlandse centraal examen doen. Vakken waarvan het examen door school afgenomen wordt (physical education, global perspectives, social studies, religious education etc.) volgen tto-leerlingen in het Engels. In de bovenbouw gaan de leerlingen ook op een internationale stage week en schrijven en presenteren zij hun profielwerkstuk in het Engels

 • Blijft je Nederlands wel goed?
  • Tto staat voor tweetalig onderwijs, dat betekent dat we Nederlands en Engels allebei erg belangrijk vinden.

 • Stoppen er veel leerlingen met tto?
  • Nee, de afstroom bij tto is laag. Dat komt omdat bijna alle leerlingen gemotiveerd zijn voor tto. Ook is het zo dat we tto-leerlingen de tijd geven om te wennen aan het Engels. De een doet er nu eenmaal iets langer over dan de ander. In een paar gevallen kan het voorkomen dat leerlingen tto op een ander niveau gaan volgen. Bijvoorbeeld: vwo  havo, of gym  vwo.

 • Moet je al goed zijn in Engels?
  • Nee, dat hoeft niet. Iedereen met een goed taalgevoel (makkelijk lezen, woordjes leren, buitenlandse woordjes zeggen) kan beginnen aan tto. Het belangrijkst is de motivatie om extra te werken, om een taal heel goed te leren.

 • Hoeveel vakken worden in het Engels gegeven?
  • Meer dan 60 procent van de lestijd in de onderbouw is in het Engels, dat zijn meer de helft van de vakken.
   In de bovenbouw volg je 30 procent van je vakken in het Engels.

 • Is tto moeilijker dan Nederlandstalig?
  • Ja, in het begin wel. Vanaf het begin doen we zoveel mogelijk in het Engels en dat maakt het wat zwaarder. In het begin zal het leerlingen meer tijd en moeite kosten om alles te begrijpen. Na een aantal maanden zijn leerlingen volledig gewend aan lessen in het Engels.