“Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van

David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde”.

Op donderdag 19 december gaan de deuren open voor onze traditionele kerstviering in de Hooglandse kerk te Leiden. Bij deze viering is iedereen welkom die zich betrokken voelt bij de locatie Kagerstraat. Eén maal per jaar komen we samen en luisteren en kijken we naar wat leerlingen, ouders en medewerkers zingen en zeggen rondom kerst.

Zoals u weet bestaat het Visser ’t Hooft Lyceum dit jaar 100 jaar. Dat betekent 100 jaar traditie waarop wij voortborduren. Ook de geboorte van Jezus werd bepaald door de traditie waar hij in stond. Het joodse volk verwachtte een verlosser, een messias die uit de stam van David zou komen. De traditie waar we in staan bepaalt onze blik en tegelijkertijd veranderen we zelf steeds de traditie door wat wij zeggen en doen.

Daarom is het thema van deze kerstviering Inspiratie uit traditie.

De collecte dit jaar is voor een groep leerlingen van het Visser die in de zomer een project zullen doen voor de organisatie “World Servants” in Malawi. Zij zullen daar klaslokalen, latrines en een verschoningsruimte helpen bouwen.

Deze illustratie is gemaakt door Fee, een leerling uit 6 vwo die mee gaat naar Malawi.

U bent welkom vanaf 19.30 uur via de ingang aan de Nieuwstraat. De viering start om 19.45 uur met het zingen van een aantal traditionele kerstliederen en duurt tot ongeveer 21.15 uur. Na afloop is er voor iedereen warme chocolademelk.

Houdt u er rekening mee dat de Hooglandse kerk een oud gebouw is waar het nog wel eens koud kan zijn.

Wij hopen u allen te zien de 19e!

De kerstvoorbereidingscommissie