Donderdag 9 januari reed er een heuse Londonse Bus door Leiden en Leiderdorp. De rode dubbeldekker reed inclusief d-tours (want sommige tunnels waren te laag) langs verschillende haltes in de omgeving. Bij deze haltes stapten er groepen basisschool leerlingen in om vervolgens kennis te maken met het tweetalig onderwijs dat je kunt volgen op de Kagerstraat.
Na binnenkomst kregen leerlingen informatie over tto en internationalisering en was er ruimte om vragen te stellen, vervolgens kregen ze een les Biology van Ms. van der Weide waarbij onder andere sea sponge werd doorgegeven in de bus. Afsluitend een muziekles waarbij Mr. van Veen de vrolijke noten op de keyboard speelde van een Justin Bieber lied. De kinderen zongen uit volle borst mee en leerden tegelijk ook wat een chorus, preverse en verse nou eigenlijk zijn.
Veel kinderen ontdekten dat les krijgen in het Engels leuk en interessant is. We hopen dan ook leerlingen verder te mogen enthousiasmeren tijdens de open avond en ochtend of tijdens de lesmiddagen.