Na een spannende dag heeft onze tto-coördinator Melissa Stevens bloemen in ontvangst genomen voor de prachtige prestatie. Vanaf vandaag mag het Visser Kagerstraat zich ‘senior’tto-school’ noemen.

Dank aan ALLE collega’s die hieraan hebben bijgedragen. En dat zijn er VEEL!!!!