Verzuim / extra vrij

Buiten de officiële vakantiedata kan in principe geen vrij worden gegeven. Bij ingrijpende gebeurtenissen kunt u een verzoek om ‘extra vrij’ richten aan de betreffende teamleider. Het formulier hiervoor vindt u hieronder.

Formulieren ‘extra vrij’

verzoek om vrijstelling schoolbezoek

Verzuimbeleid

Iedere school is wettelijk verplicht een actief verzuimbeleid te voeren. Het Visser ’t Hooft Lyceum werkt hiervoor nauw samen met Bureau Leerplicht. Is een leerling meer dan gemiddeld afwezig, dan neemt de mentor contact op met de ouders. Samen met de ouders en de leerling worden afspraken gemaakt om het verzuim te voorkomen. Mocht dit geen succes hebben, dan bepaalt de school in overleg met Bureau Leerplicht de vervolgstappen. De leerplichtambtenaar kan nagaan of er een ernstige reden is voor het verzuim en kan daarbij gebruik maken van het Zorg en Advies Team. In een aantal gevallen is een uitzondering mogelijk op de aanwezigheidsplicht. Ouders moeten zich houden aan de regels voor zo’n uitzondering als zij vinden dat er een bijzondere reden is waarom zij vinden dat hun kind niet naar school kan. U kunt hierboven een aanvraagformulier downloaden.

Naar de website van het Bureau Leerplicht