Protocol en gedragscode coronatijd

bovenaan deze pagina vindt u de meest recente informatie die aan leerling/ouders is verzonden!


2020-10-21 Verplichting mondkapje – uitwerking leerlingen VHL Kagerstraat
2020-10-16 Informatie over stand van zaken Covid19 VHL Kagerstraat


Officieel verzorgen we weer onderwijs volgens het ‘oude normaal’. Helaas is het op dit moment echter verre van normaal. We staan voor de taak om goed onderwijs op een veilige manier te verzorgen, voor zowel personeel als leerling. We doen dat in ieder geval door ons aan de protocollen van de RIVM en de VO-raad te houden.

We rekenen dit jaar op een hoog verzuim, van leerlingen én personeel. Docenten en leerlingen zullen (veel) vaker dan andere jaren afwezig zijn, maar tegelijkertijd wel in staat zijn om onderwijs te verzorgen of te volgen. Afstandsonderwijs zal daarom ook dit jaar deel uitmaken van onze praktijk. Om dit zo goed mogelijk te laten verlopen, hebben we een protocol opgesteld met afspraken en richtlijnen voor lessen die gegeven worden door docenten die thuis zijn, maar wel onderwijs kunnen verzorgen. Dit kan zijn vanwege milde klachten, een familielid met koorts en/of in afwachting van uitslag van een Covid-test. Op dit moment duurt het een aantal dagen om getest te doen bij de GGD, daarna moet men nog op de uitslag wachten. Dit betekent dat docenten een week niet op school kunnen komen en leerlingen soms een week geen les kunnen krijgen op school. Dit vinden wij zeer onwenselijk, juist ook na het jaar waarin wij volledig dicht moesten, maar helaas kunnen wij aan deze situatie nu niets veranderen.

Omdat wij voor de vervanging van docenten geen extra uren of geld hebben ontvangen, zullen wij dit op een creatieve en praktische manier moeten oplossen waarbij onderwijs nog steeds centraal zal staan, al zal het helaas altijd aan kwaliteit inboeten. We hebben voor deze oplossingen geput uit de kennis en ervaring die we vorig jaar hebben opgedaan.

In de bijlage vinden jullie een protocol met betrekking tot afstandslessen bij afwezigheid van docenten en een gedragscode voor onderwijs op afstand. Het is een handzaam document geworden voor docenten én leerling waarvan we denken dat dit veel meer duidelijkheid gaat bieden en het onderwijs ten goede zal gaan komen in een tijd waarvan we weten dat het onrustig zal zijn. Vanaf maandag 14 september zal het in werking treden.

Gedragscode onderwijs op afstand leerlingen

Protocol afwezigheid ivm RIVM-richtlijnen voor leerlingen

We zullen het onderwijs op afstand en de bijgevoegde documenten regelmatig in contact met leerlingen en docenten evalueren en waar nodig en mogelijk bijstellen.

We zijn op dit moment ook bezig met een pilot voor onderwijs op afstand voor leerlingen die gedurende een aantal dagen of weken niet naar school kunnen maar wel onderwijs vanuit huis kunnen volgen. U wordt hierover op de hoogte gehouden.

Met vriendelijke groet,

Schoolleiding, Visser ’t Hooft Lyceum Locatie Kagerstraat