Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is een vrijwillige financiële bijdrage van ouders aan de school voor bepaalde extra activiteiten en materiële zaken.

Per 1 augustus 2021 is de wetgeving aangepast. Informatie over de ouderbijdrage van onze school vindt u op onze pagina Regelingen. 

Tegemoetkoming schoolkosten vanaf 18 jaar

Informatie hierover kunt u vinden op de website van DUO.