Gezonde school

Onze school is gezond

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

 


gouden schoolkantine en rookvrij

In 2016 verdiende het Visser ’t Hooft Lyceum  – als eerste school in Zuid-Holland! – een Gouden Schoolkantine Schaal van het Voedingscentrum. Ook in 2017, 2018 en 2019 scoorden we ‘goud’. Met de schaal laat het Visser zien dat de schoolkantine gezond is ingericht. De kantine presenteert gezondere producten aantrekkelijk en opvallend.  De makkelijke keuze is nu vooral gezond, en lekker natuurlijk.

Het Visser ’t Hooft Lyceum werkt al jaren samen met de exploitant van de schoolkantine aan een gezondere schoolkantine, aan de hand van de steeds strenger wordende richtlijnen ‘Richtlijn Eetomgevingen voor Scholen’. Deze richtlijnen zijn opgesteld door het Voedingscentrum, in opdracht van het ministerie van VWS. In het contract met de cateraar is het voldoen aan de eisen ‘gouden schaal’ door het Visser opgenomen als bindende voorwaarde.
Jaarlijks wordt dit geëvalueerd door het uitvoeren van de ‘kantinescan’ en een rapportage aan de schoolleiding.

Het uitgestalde aanbod van de kantinebalie én de automaten bestaat voor de overgrote meerderheid uit betere keuzes. Het gaat dan o.a. om bruin en volkoren brood, groente- en fruit en caloriearme dranken. Ook heeft de school een watertappunt geplaatst, waar leerlingen de hele dag gratis hun flesje kunnen vullen met vers drinkwater. Het meenemen in het schoolgebouw van elders gekochte pizza’s en warme snacks is niet toegestaan.

Daarmee komt het Visser tegemoet aan de wens van ouders en leerlingen. Jongeren geven aan dat zij moeilijk weerstand kunnen bieden aan vette of zoete snacks als die er liggen. Dat is niet raar. Verleidingen weerstaan vraagt zelfcontrole. En dat kunnen we niet altijd opbrengen, bijvoorbeeld na een spannende wiskundetoets of als je verliefd bent. Op die momenten zijn jongeren, net als volwassenen, sneller geneigd te kiezen voor makkelijk dan voor gezond. Uit gedragskundige onderzoeken blijkt dat kantinebezoekers vaker verstandig kiezen als het aanbod vooral uit gezonde producten bestaat. Gezonde voeding draagt – net als regelmatig bewegen – bij aan een gezond lichaam, dat op zijn beurt weer het leren op school bevordert.

In dit kader is het Visser ook vanaf 1 augustus 2019 volkomen rookvrij. Roken is nergens op het schoolterrein toegestaan. Dit geldt voor medewerkers, leerlingen en bezoekers. Borden bij alle toegangen maken mensen hierop attent.