DMR en leerlingenraad


DeelMedezeggenschapsRaad (DMR)

Op het Visser ’t Hooft Lyceum Kagerstraat is een deel-medezeggenschapsraad (DMR) actief. Medezeggenschap betekent dat leerlingen, ouders en personeelsleden inspraak hebben in belangrijke beslissingen voor de school. Dat gaat via een wettelijk vastgelegd advies- en instemmingsrecht, maar ook door vroegtijdig mee te denken over de ontwikkelingen binnen de school.

Voor bovenschoolse zaken onderhoudt de DMR contact met de GMR, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van SCOL.

Heb je vragen of wil je een actieve bijdrage leveren, dan kun je contact opnemen met Pieter van Dooren (doj@vhl.nl) of een mail sturen aan dmr@vhl.nl.

Reglement Deelraad Visser ‘t Hooft – Kagerstraat
Medezeggenschapsstatuut SCOL

Leerlinggeleding:
Maaike Hennik
vacature

Oudergeleding:
Mirjam Lambooij
Lydia Dijkhuizen

Personeelsgeleding:
Marinko van Beek (bkm) – dagelijks bestuur
Pieter van Dooren (doj) – dagelijks bestuur
Cécile Heesterman (hm)
Idsert Hartendorf (hdf)


VHL leerlingenraad

Het VHL heeft sinds kort een leerlingenraad! De leerlingenraad bestaat uit 10 enthousiaste leerlingen van verschillende leerlagen. Het bestuur bestaat uit de vijf leerlingen Guusje Langeveld (voorzitter), Claartje de Loor (secretaris), Freek Zevenbergen (penningmeester), Ize de Graaf (algemeen bestuurslid) en Jenna Cambier (algemeen bestuurslid). Daarnaast hebben we nog de algemene leden genaamd Vera van der Nat, Teun Langeveld, Menno van Oossanen, Afke Mateboer, Evi Kortekaas, Maaike Hennik, Hanne ten Hove, Annabel Mol, Tony Sloos en Hidde Smout. De leerlingenraad wordt begeleid door Lieke Kleinsmann (docent maatschappijleer).

Wat doet de leerlingenraad?

De leerlingenraad is de schakel tussen leerlingen en het schoolbestuur. Een leerlingenraad heeft het recht adviezen te geven aan het bestuur en houdt zich bezig met de verbetering van de sfeer en kwaliteit van het onderwijs. Zo houden we ons bezig met actuele problemen zoals de online lessen, aankomende toetsweken en verbetering van de communicatie tussen de school en leerlingen. Ook al is de leerlingenraad recent opgericht, hebben we al veel gedaan. Zo hebben we Paarse Vrijdag georganiseerd, een cursus van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) gevolgd en gediscussieerd in de leerlingen arena. Deze arena is een mogelijkheid tot gesprek tussen leerlingen over het onderwijs op school waarbij docenten mee luisteren.

Wat is het doel van de leerlingenraad?

Het doel van de leerlingenraad is om een beeld te krijgen wat onder leerlingen speelt en dat door te spelen aan het bestuur van de school. Dit doen we door bijvoorbeeld enquêtes te sturen of langs klassen te gaan.

Hoe kan je ons bereiken?

We zijn bereikbaar via onze In

stagram pagina of mail. Heb jij ideeën over school of wil je een verschil maken in school, twijfel dan niet om ons een mailtje of DM te sturen! Nieuwe leden zijn welkom. Als leerlingenraad proberen we zo representatief mogelijk te zijn door leden te hebben uit meerdere leerlagen en niveaus. Helaas hebben we nog geen leden uit de mavo, terwijl we ook heel graag hun mening willen horen!

Mail: leerlingenraad@vhl.nl
Instagram: vhleerlingenraad