Veiligheid

Het Visser in Leiden vindt sociale veiligheid belangrijk. We bieden een omgeving waar de leerlingen zich prettig voelen en tot optimale prestaties komen.

Veilig gevoel

Door een goed voorbeeldgedrag bevordert en waarborgt de docent de sociale veiligheid. We leven samen in de school en behandelen elkaar zoals we zelf behandeld willen worden en hanteren de volgende uitgangspunten:

  • We praten met elkaar en niet over elkaar
  • We hebben aandacht en respect voor diversiteit
  • We hebben oog voor elkaar en helpen elkaar

Pestbeleid

Wordt er toch gepest, dan speelt de mentor een belangrijke rol. Deze besteedt er aandacht aan in de mentorlessen en zorgt ervoor dat leerlingen weten waar ze terecht kunnen. We blijven met elkaar in gesprek. In ons pestprotocol hebben we afgesproken wat we dan doen om het pestgedrag te stoppen. Voor meer informatie rondom pestprotocol kunt u contact opnemen met mevr. Groos

Pestprotocol

Cyberpesten

Hoofdstuk 7 van het pestprotocol gaat over digitaal pesten en cyberpesten. Cyberpesten is gepest worden op internet in je eigen, veilige omgeving. Het pesten kan dag en nacht doorgaan en er zijn geen omstanders om je te helpen. Hierdoor krijgt pesten en gepest worden een extra, heftige dimensie. Hoe blijf je als ouder op de hoogte wat je kind doet op internet? Hoe kom je erachter of je kind gepest wordt of misschien zelf pest? Als u vragen hebt, kunt u altijd contact opnemen met de mentor of met de zorgcoördinator van de vestiging van uw kind. U kunt ook de hieronder genoemde websites raadplegen voor meer informatie.

Paarse Vrijdag

Iedereen mag zijn wie hij wil zijn bij het Visser Leiden. Daarom doen wij als school mee aan de landelijke actie Paarse Vrijdag om meer aandacht en respect te vragen voor seksuele diversiteit. Dit wordt georganiseerd door onze GSA, die wordt geleid door eigen leerlingen.

Veiligheidsplan

De school heeft een veiligheidsplan om de sociale en fysieke veiligheid op school te waarborgen en in geval van nood adequaat te handelen. Wat betreft de sociale veiligheid heeft het veiligheidsplan betrekking op het voorkomen van en omgaan met agressie en geweld, seksuele intimidatie en discriminatie.

Schoolveiligheidsplan