Tweetalig Onderwijs (tto)

Op havo-, atheneum en gymnasium-niveau kun je bij het Visser Leiden vanaf de brugklas kiezen voor tweetalig onderwijs. Tto wil leerlingen goed voorbereiden op een steeds internationaler wordende samenleving. Daarvoor is talenkennis onmisbaar, maar ook kennis van Europa en ervaring met landen om ons heen.

Tto heeft twee belangrijke doelen:
1. Het bevorderen van een goede taalvaardigheid
2. Het helpen ontwikkelen van een internationaal perspectief.

De taal wordt ingebed in een brede, internationaal georiënteerde context. Een tweetalige opleiding bereidt je goed voor op hoger en universitair onderwijs in Nederland, maar ook zeker in het buitenland. Twee talen goed beheersen, scherpt je geest en geeft je tools en skills om te leren en te onderzoeken. Daar heb je je leven lang plezier van.

Bij tto krijgen onze leerlingen veel lessen in het Engels. Daarnaast worden extra activiteiten georganiseerd als projectdagen, excursies en voorstellingen die gericht zijn op tweetalig onderwijs. Door deze onderdompeling ontwikkelen de leerlingen een hoog niveau van het Engels én leren ze om de taal ook in de praktijk toe te passen.

Nuffic (de Nederlandse organisatie voor internationalisering en tto) heeft ons het predicaat ‘senior tto school’ toegekend. Dat betekent dat onze school aan alle eisen voldoet om een goede tto-school te zijn in onderbouw én bovenbouw.

Hieronder het slotwoord van het visitatierapport van Nuffic:

“De commissie dankt de school voor de heldere documentatie, de goede ontvangst en de open sfeer tijdens de gesprekken. Ook is er veel waardering voor de voortvarende manier waarop de school zaken heeft opgepakt na de laatste visitatie.

Het tto-team, dat wordt geleid door een zeer hardwerkende en gemotiveerde tto-coördinator, is een heel enthousiast team dat er klaar voor lijkt te zijn om de volgende stap te zetten. Leerlingen en ouders zijn zeer tevreden over de school en kunnen bijna geen minpunten bedenken. Ouders omschrijven hun waardering als volgt: ‘I have very high standards, and have no regrets about choosing this school’, ‘Kinderen kunnen Engels leren in een veilige omgeving’ en ‘Op Visser ’t Hooft wordt echt gekeken naar het kind’. Wel geven de ouders aan dat de communicatie naar hen nog wel wat beter kan.

De commissie heeft waardering voor de vele kansrijke initiatieven om het tto verder te ontwikkelen en wenst de school hier veel succes mee!”

Onderbouw

Leerlingen kiezen vanaf de brugklas voor tweetalig onderwijs. In de onderbouw zijn meer dan de helft van de vakken in het Engels. Dit zijn onder andere de vakken geschiedenis, wiskunde, biologie, godsdienst, tekenen en gym. Je gaat direct vanaf dag één aan de slag in het Engels en in de les spreken we ook Engels. Al in de eerste klas gaan leerlingen op excursie naar Engeland. ‘Onderdompeling’ werkt echt het beste. Tto is in het begin best spannend. We weten dat en houden daar rekening mee.

Bovenbouw

De meeste vakken zijn vanaf het 4e leerjaar examenvakken. Deze worden getoetst in het Nederlands (zoals op alle tto-scholen). Als tto-leerling bereid je je daarnaast voor op het IB-examen (International Baccelaureate). Dit geeft je makkelijker toegang tot veel universiteiten in het buitenland. De andere vakken die in het Engels worden gegeven zijn Social studies (maatschappijleer), Global perspectives en Religious education (godsdienst). Je schrijft ook je profielwerkstuk in het Engels.

Voor wie is tto?

Een leerling hoeft zeker niet tweetalig opgevoed te zijn om tto te kunnen doen. Het gaat er juist om dat leerlingen – naast het Nederlands – een tweede taal op hoog niveau leren beheersen. Leerlingen die tweetalig opgevoed zijn, kunnen natuurlijk ook tto doen. Vaak kunnen zij hun minder sterke taal ophalen. We beginnen met tto op het Visser bij de basis, want iedereen stroomt met een ander niveau in. In het begin gaan we uit van ‘survival English’. Maar al na een half jaar beheersen de tto-leerlingen het Engels al op een mooi niveau.

Toelatingseisen

Op het Visser ‘t Hooft Lyceum is geen toelatingstest voor tto. We hebben echter één harde eis: voor tto moet een leerling minimaal een havo-advies hebben. De belangrijkste succesfactor naast het advies is motivatie. Een leerling moet er dus voor willen gaan. We testen die motivatie niet in een toets, omdat we ervan uitgaan dat leerling en ouders goed over tto hebben nagedacht.

Als u uw kind heeft aangemeld, nodigen we hem/haar uit voor een kick-offmiddag. Die bestaat uit twee delen: deel 1 is een groepsopdracht in het Engels, waarbij uw kind ervaart hoe het is om Engels te spreken op school. In deel 2 testen we het niveau van Engels. Ook dat is geen toelatingstest, maar een manier waarmee wij kunnen zien wat het startniveau van de leerling is.

Meer weten over tto op het Visser ‘t Hooft Lyceum? Kijk bij de veelgestelde vragen of neem contact op met Kelly Romijn (coördinator tto) via rok@vhl.nl