Het Visser werkt planmatig aan organisatie- en onderwijsontwikkeling. Het college van bestuur, SCOL, publiceert eens per 4 jaar een beleidsplan.
Meer informatie vindt u in de Strategische Koers.

De Koers is de basis voor het schoolplan van de locatie. Wilt u meer weten over het schoolplan van de locatie van uw kind, neemt u dan contact op met de locatie zelf.

Onze school

Op het Visser ’t Hooft Lyceum in Leiden kun je een opleiding volgen voor:

  • mavo (Nederlandstalig)
  • havo (Nederlandstalig of tto)
  • atheneum (Nederlandstalig of tto)
  • gymnasium (tto)

Op elk niveau zijn er keuzemogelijkheden. In de onderbouw én bovenbouw kunnen leerlingen kiezen uit creatieve, talige en sportieve vakken. In de bovenbouw bieden we wiskunde-D, NLT, muziek, drama en Chinees aan als examenvakken. Speerpunten: Het Visser legt bijzondere nadruk op drie speerpunten:

  1. Internationaal onderwijs: we besteden veel aandacht aan wereldburgerschap en taalonderwijs. Er zijn diverse verrijkingsprogramma’s voor taal, uitwisselingen, internationale projecten en excursies binnen en buiten Europa.
  2. Sterk mentoraat: de mentor heeft een centrale rol in de leerlingbegeleiding en besteedt veel aandacht aan positieve groepsvorming, cijfermatige voortgang en keuzeprocessen.
  3. Onderzoeksvaardigheden: vanaf de brugklas tot het examenjaar trainen we leerlingen bij verschillende vakken in onderzoek doen. Deze vaardigheden komen ook na de middelbare school van pas.

Lees meer informatie in ons schoolplan (PDF).