Niveaus

Leerlingen starten in principe in een dakpanbrugklas, bijvoorbeeld vmbo-tl/havo of havo/atheneum. Gymnasiumleerlingen starten in principe in een aparte gymnasiumklas.

We proberen zoveel mogelijk leerlingen van hetzelfde niveau in een klas te plaatsen. Dus als we genoeg aanmeldingen hebben van leerlingen die een ongedeeld vwo-advies hebben, proberen we altijd een aparte vwo-klas te maken. Hetzelfde geldt voor leerlingen met een ongedeeld havoadvies. De voorkeur voor zo’n homogene brugklas kan worden aangegeven op het aanmeldformulier.

Leerlingen die laten zien dat ze het niveau goed aankunnen in de brugklas, hebben de mogelijkheid op te stromen. De cijfers die zij halen tijdens dit jaar zijn leidend voor plaatsing in het tweede leerjaar. Onafhankelijke toetsen, inzicht en inzet zijn ondersteunend.

Onze school

Op het Visser ’t Hooft Lyceum in Leiden kun je een diploma halen voor:

  • vmbo-tl (Nederlandstalig)
  • havo (Nederlandstalig of tweetalig)
  • atheneum (Nederlandstalig of tweetalig)
  • gymnasium (tweetalig)

Op elk niveau zijn er keuzemogelijkheden. In de onderbouw én bovenbouw kunnen leerlingen kiezen uit creatieve, talige en sportieve vakken. In de bovenbouw bieden we o.a. wiskunde-D, NLT, muziek, drama en Chinees aan als examenvakken.

Gymnasium

Leerlingen die voor gymnasium kiezen zijn vaak op zoek naar uitdaging. Bij ons is gymnasium daarom altijd tweetalig. Latijn en Grieks worden in het Nederlands gegeven. Ons gymnasium kenmerkt zich door kleinschaligheid, veel persoonlijke aandacht en activiteiten in en buiten de school.

Bij Latijn en Grieks behandelen we de taal en cultuur van de Romeinen en Grieken aan de hand van moderne lesboeken en aansprekende voorbeelden. We dagen de leerlingen uit om de oude en moderne cultuur te vergelijken en hier hun eigen mening over te vormen; het is dus niet alleen woordjes en rijtjes leren.

We leren ook buiten het lokaal. In klas 1 gaan we naar het Rijksmuseum van Oudheden, in klas 2 naar het Archeon en in klas 3 naar Xanten (Duitsland). In klas 5 is de excursie naar Rome en Pompeii. De rondleiding vindt plaats door docenten én leerlingen. Ieder jaar is er een gymnasiumdag, waar we meer leren over bijvoorbeeld eten en toneel in de Oudheid.

Doorlopende leerlijnen

De verschillende vakken hebben doorlopende leerlijnen. Dat betekent dat de leerstof in verschillende leerjaren op elkaar is afgestemd. De doorlopende leerlijnen gelden ook voor de locaties in Leiderdorp en Rijnsburg.
In de onderbouw maken de leerlingen diverse methodeonafhankelijke toetsen, die aangeven hoe ze op dat moment scoren.

Extra vakken

Het is bij ons ook mogelijk extra vakken te volgen. Zo kun je bijvoorbeeld Chinees, Spaans, Wiskunde D, NLT, BSM en muziek volgen en er (school)examen in doen.

Dit zijn de spelregels voor het volgen van een extra vak in de bovenbouw

Taalverrijkingsprogramma’s

Voor de vakken Duits, Frans, Spaans en Chinees bieden wij taalverrijkkingsprogramma’s aan. Heel interessant voor leerlingen die extra uitdaging zoeken, omdat ze bijvoorbeeld thuis al één van deze talen spreken!