Niveaus

Leerlingen starten in principe in een dakpanbrugklas. Leerlingen die laten zien dat ze het niveau goed aankunnen in de brugklas, hebben de mogelijkheid op te stromen. De cijfers die zij halen tijdens dit jaar zijn leidend voor plaatsing in het tweede leerjaar. Onafhankelijke toetsen, inzicht en inzet zijn ondersteunend.

Onze school

Op het Visser ’t Hooft Lyceum in Leiden kun je een opleiding volgen voor:

  • mavo (Nederlandstalig)
  • havo (Nederlandstalig of tto)
  • atheneum (Nederlandstalig of tto)
  • gymnasium (tto)

Op elk niveau zijn er keuzemogelijkheden. In de onderbouw én bovenbouw kunnen leerlingen kiezen uit creatieve, talige en sportieve vakken. In de bovenbouw bieden we o.a. wiskunde-D, NLT, muziek, drama en Chinees aan als examenvakken.

Doorlopende leerlijnen

De verschillende vakken hebben doorlopende leerlijnen, wat betekent dat de leerstof in verschillende leerjaren op elkaar is afgestemd. De doorlopende leerlijnen gelden ook voor de locaties in Leiderdorp en Rijnsburg.
In de onderbouw maken de leerlingen diverse methodeonafhankelijke toetsen, die aangeven hoe ze op dat moment scoren.

Extra vakken

Het is bij ons ook mogelijk extra vakken te volgen. Zo kun je bijvoorbeeld Chinees, Spaans, Wiskunde D, NLT, BSM, muziek volgen en er (school)examen in doen.

Dit zijn de spelregels voor het volgen van een extra vak in de bovenbouw

Taalverrijkingsprogramma’s

Voor de vakken Duits, Frans, Spaans en Chinees bieden wij taalverrijkkingsprogramma’s aan.

Instroom

Bij het Visser in Leiden is de bovenbouw groter dan de onderbouw. Dat komt door de instroom in de bovenbouw vanaf andere Visserlocaties. .

Gymnasium

Leerlingen die voor gymnasium kiezen zijn vaak op zoek naar uitdaging. Bij ons is gymnasium daarom altijd tweetalig. Ons gymnasium kenmerkt zich door kleinschaligheid, veel persoonlijke aandacht en activiteiten in en buiten de school.

NT2/internationale leerlingen

We zien dat meer en meer internationale leerlingen onze school weten te vinden. Hun beheersing van het Nederlands loopt daardoor soms wat achter. Onze NT2-expert kan advies en enige ondersteuning bieden.