Bevorderingsnormen / PTA

Aanvullingen bevorderingsnormen

Vanwege de maatregelen in verband met het corona-virus is het VHL overgestapt naar (gedeeltelijk) afstandsonderwijs. In overleg met de DMR zijn er aanvullingen op de bevorderingsnormen vastgesteld voor het schooljaar 2019-2020. Deze zijn hieronder te vinden.

VHL-Leiden – Aanvullingen bevorderingsnormen onderbouw 2019-2020

VHL-Leiden – Aanvullingen bevorderingsnormen bovenbouw 2019-2020

Bevorderingsnormen

In overleg met de DMR zijn de bevorderingsnormen 2019-2020 aangepast. Wat de lay-out betreft zijn ze aangepast aan de nieuwe huisstijl van het Visser ’t Hooft Lyceum. Voor wat betreft de onderbouw en de hele mavo zijn ze inhoudelijk ongewijzigd ten opzichte van vorig schooljaar. De overgangsnormen voor de bovenbouw havo en vwo zijn wel aangepast.
Vanaf dit schooljaar wordt in 4 havo, 4 vwo en 5 vwo de zogenaamde ‘slaag-zak-regeling’ gehanteerd. Ten opzichte van vorig jaar betekent dit de volgende wijzigingen:

• de kernvakkenregeling: max. 1×5 bij NE, EN, WI;
• het combinatiecijfer: de ‘kleine’ vakken worden gecombineerd tot één cijfer.

VHL Bevorderingsnormen 2019-2020

 

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Na publicatie van de PTA’s, bleken er in een aantal nog onjuistheden te staan. Dit is nu hersteld. Klik op het woord ‘Regelingen’ hieronder om naar alle PTA’s te gaan zoals die in het huidige schooljaar geldig zijn.

Regelingen