Bevorderingsnormen / PTA

 

Bevorderingsnormen

In overleg met de DMR zijn de bevorderingsnormen 2019-2020 aangepast. Wat de lay-out betreft zijn ze aangepast aan de nieuwe huisstijl van het Visser ’t Hooft Lyceum. Voor wat betreft de onderbouw en de hele mavo zijn ze inhoudelijk ongewijzigd ten opzichte van vorig schooljaar. De overgangsnormen voor de bovenbouw havo en vwo zijn wel aangepast.
Vanaf dit schooljaar wordt in 4 havo, 4 vwo en 5 vwo de zogenaamde ‘slaag-zak-regeling’ gehanteerd. Ten opzichte van vorig jaar betekent dit de volgende wijzigingen:

• de kernvakkenregeling: max. 1×5 bij NE, EN, WI;
• het combinatiecijfer: de ‘kleine’ vakken worden gecombineerd tot één cijfer.

VHL Bevorderingsnormen 2019-2020

 

Programma van Toetsing en Afsluiting

mavo
Examenreglement MAVO 2019-2020
PTA 3 MAVO VHL 2019-2021
PTA 4 MAVO VHL 2018-2020

havo
Examenreglement_HAVO-VWO_2019-2020
PTA 4 HAVO VHL 2019 -2021
PTA 5 HAVO VHL 2018-2020
PTA 4 HAVO TTO VHL 2019-2021
PTA 5 HAVO TTO VHL 2018-2020

vwo
Examenreglement_HAVO-VWO_2019-2020
PTA 5 VWO VHL 2018-2021
PTA 6 VWO VHL 2017-2020
PTA 5 VWO TTO VHL 2018-2020
PTA 6 VWO TTO VHL 2017-2020