Internationalisering en Erasmus+

Internationalisering

De moderne vreemde talen spelen bij het Visser Leiden een belangrijke rol. Voor elke moderne vreemde taal hebben we minstens één docent die native speaker is. Door samenwerking met veel buitenlandse partnerscholen en het organiseren van internationale projecten zorgen we ervoor dat onze leerlingen de kennis en ervaring ook echt kunnen toepassen. In de derde klas zijn er uitwisselingsprogramma’s, waarbij de leerling een actieve kennismaking heeft met de cultuur van een ander land. In de bovenbouw bieden wij leerlingen de kans mee te doen aan taalverrijkingsprogramma’s voor Frans, Duits en Spaans. Daarnaast is het bij ons mogelijk om Chinese taal en cultuur te volgen en om dit op het vwo als eindexamenvak te kiezen. Als tto leerling ga je in de bovenbouw ook op stage, een internationale stage.

Kortom, heel veel mogelijkheden om je te ontwikkelen tot een echte wereldburger.

Erasmus+

Erasmus+ is het EU-programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport in Europa.
Het programma 2021-2027 legt sterk de nadruk op sociale inclusie, de groene en de digitale transitie en de bevordering van de participatie van jongeren in het democratische leven. Het ondersteunt de prioriteiten en activiteiten die zijn beschreven in de Europese onderwijsruimte, het actieplan voor digitaal onderwijs en de Europese vaardighedenagenda. Kortom, Erasmus+ projecten passen geweldig bij het Visser ’t Hooft Leiden. Voor alle betrokkenen gaat er letterlijk een wereld open.

Hieronder een beschrijving van een van de projecten genaamd:  ‘’Bat Bi Three’’

                                                                                                                        Bat Bi Three: researching European linguistic heritage, Basque and Dutch bilingualism
[4 vwo en 4 havo Spaans en Camino Spaans]

Een hele mond vol, maar waar het om gaat is een tweejarig uitwisselingsproject waarin we onderzoek hebben gedaan naar tweetaligheid. Waarom met een school in Baskenland? Omdat daar een hoge mate van tweetaligheid bestaat met Spaans en Baskisch. Voor hen is Leiden interessant, omdat wij in Nederland naast het Nederlands een hoog niveau Engels hebben. We hebben dus samen twee talen waarin we kunnen communiceren, Spaans en Engels, en twee voor ieder vreemde talen.

De leerlingen van het Visser en van de Antoniano Ikastetxea in Zarautz hebben zich tijdens dit project verdiept in twee-en meertaligheid, met een nadruk op code-switching. Met dit laatste bedoelen we dat we gekeken hebben naar de vraag; wanneer gebruik je nu een bepaalde taal als je er meerdere beheerst.

Aan de hand van lessen, onderzoeken en excursies  hebben de leerlingen in Nederland en Baskenland gewerkt aan dit thema. We hebben daarbij samengewerkt met onder andere de Universiteit Utrecht en het Taalmuseum in Leiden en in Baskenland met de Basque Centre on Language and Cognition (BCBL).

Helaas kon de laatste uitwisseling vanwege covid-19 niet door gaan en hebben we het project anders moeten afsluiten. Digitaal zijn we er in geslaagd om een meertalige “gids” te maken voor toekomstige bezoeken aan Leiden en Zarautz.

Meer informatie en alle resultaten zijn te bekijken via de volgende link:

https://sites.google.com/antonianokide.com/erasmusantonianoikastetxea/home