School is meer dan aanleren van kennis en vaardigheden. Het Visser Leiden organiseert daarom diverse activiteiten waarbij leerlingen ook buitenschools kunnen leren.

Identiteit

Het Visser Leiden is geworteld in een protestant-christelijke identiteit. Onze kernwaarden zijn zorg en respect voor elkaar en voor de aarde. Tijdens de dagopening biedt de docent de mogelijkheid te reflecteren op een maatschappelijk thema. Voor de kerstvakantie organiseren we een kerstviering in de Hooglandse Kerk, met optredens van leerlingen en een gezellig samenzijn.

Cultuur

Jaarlijks organiseert het Visser Leiden een activiteitenweek met een maatschappelijk thema. We brengen leerlingen op tal van manieren in aanraking met cultuur. Soms als bezoeker, maar ook als organisator. Bijvoorbeeld met het scholierenfilmfestival, door leerlingen georganiseerd, en de theatervoorstellingen in ons eigen theater.

Wereldburgerschap

Het internationale karakter van het Visser in Leiden blijkt uit de activiteiten die rondom wereldburgerschap georganiseerd worden. Dichtbij huis met een scholierenconferentie en wat verder weg met een uitwisseling in het Erasmus+ project naar Baskenland.