Vertrouwenspersoon

Contactpersoon en vertrouwenspersoon

De contactpersoon is een medewerker van onze school. Hij/zij is er voor leerlingen, medewerkers en ouders die zich zorgen maken over of te maken hebben met bijvoorbeeld pesten, seksuele intimidatie, seksuele handelingen of agressie op school. De contactpersoon handelt altijd zorgvuldig en vertrouwelijk en kan eventueel doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon (zie hieronder).

Onze contactpersoon is: mevr. Groos bereikbaar via: gx@vhl.nl

Het is ook mogelijk om rechtstreeks contact op te nemen met de externe vertrouwenspersoon van SCOL. Kijk voor de contactgegevens op de website van SCOL: Regelingen en protocollen – SCOL Leiden (scoleiden.nl).

Op de website van SCOL vindt u ook het protocol seksuele intimidatie: (200326_Protocol_Seksuele_Intimidatie_SCOL_PO_VO_def_1.pdf (scoleiden.nl))

Remedial teacher

De remedial teacher is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en collega’s die vragen hebben over dyslexie en dyscalculie. De remedial teacher kan toelichting geven op ondersteuning en faciliteiten voor leerlingen met dyslexie/dyscalculie, en kan ook een vooronderzoek starten wanneer er vermoedens bestaan dat een leerling dyslexie heeft. In zulke gevallen worden begrijpend lezen, spellingvaardigheid en basisvaardigheden rekenen onderzocht. Vanzelfsprekend worden ouders hierover geïnformeerd.

Leerlingbegeleider

Wanneer mentor en leerling een probleem hebben waar ze samen niet uitkomen, dan schakelt de mentor de zorgcoördinator van de betreffende afdeling in. Een leerling kan uiteraard ook op eigen initiatief contact zoeken met de zorgcoördinator. Er zijn verschillende docenten die de taak van leerlingbegeleider hebben; zij begeleiden de leerling, en hebben eventueel contact met externe instanties.