Het Visser Leiden probeert alle leerlingen zoveel mogelijk op maat te bedienen. Onze integrale leerlingbegeleiding heet ‘Niemand kopje onder’.

Mentoraat

De mentor speelt een centrale rol in de leerlingbegeleiding, individueel en voor de klas als groep. Elke klas heeft een mentor. De mentor houdt in de gaten of het sociaal en cijfermatig goed gaat met de leerlingen en staat voor hen klaar om de eerste ondersteuning te bieden.

Leerlingbegeleiding

We hebben enkele specialisten in huis die ondersteuning bieden waar nodig. Dit zijn leraren met een extra taak, of professionals van externe instanties. Deze begeleiders bieden een-op-een ondersteuning; de trajecten vinden plaats na bemiddeling van de ondersteuningscoördinator.

Ondersteuning

We hebben ondersteuningscoördinatoren voor de verschillende afdelingen van de school. De ondersteuningscoördinator ondersteunt de mentor, adviseert de schoolleiding en bevordert de deskundigheid van de specialisten die bij de ondersteuning betrokken zijn.

voor meer informatie zie ook ‘ondersteuning en advies’

Dyslexie-dyscalculie

De remedial teacher (RT’er) is het eerste aanspreekpunt voor vragen over dyslexie en dyscalculie. De remedial teacher kan toelichting geven op ondersteuning en faciliteiten en kan ook een vooronderzoek starten wanneer er vermoedens bestaan dat een leerling dyslexie heeft.

Zie ook ‘dyslexieprotocol VHL Kagerstraat

Voor meer informatie rondom dyslexie-dyscalculie kunt u contact opnemen met mevrouw de Vries en/of mevrouw van Ginkel

Zelfvertrouwen en sociale vaardigheid

In klas 1 en 2 worden er voor leerlingen die dat nodig hebben de cursussen faalangst en sociale vaardigheden aangeboden. Aanmelden hiervoor kan via de mentor.

Meer weten?

Neem contact op met onze specialisten.
mevr. Groos voor de bovenbouw
mevr. Dickhoff voor de onderbouw