huiswerkbegeleiding

Toelichting Huiswerkklas Athena 

                                       

Sinds vorig schooljaar verzorgt Athena de huiswerkklas op het Visser ’t Hooft Lyceum.  De begeleiders van Athena zijn vijf middagen in de week van 14:00-17:30u aanwezig. Dat betekent dat leerlingen na de laatste les op school kunnen blijven voor de huiswerkklas.

Het doel van de huiswerkklas is om leerlingen te ondersteunen bij hun schoolwerk en om ze te helpen met de voorbereiding van toetsen en so’s. Daarbij is er steevast ruimte voor persoonlijke aandacht. Ook wordt er gewerkt aan studievaardigheden en leerstrategieën.

Omdat iedere leerling anders is en andere aandachtspunten heeft, stemmen we de begeleiding af op de individuele behoeften van de leerling.

Van de huiswerkklas kunnen ouders en leerlingen verwachten:

  • Dat er iedere middag samen met de leerling een planning wordt gemaakt.
  • Dat het maakwerk wordt gecontroleerd.
  • Dat het leerwerk voor toetsen en so’s altijd wordt overhoord.
  • Dat er ruimte is voor leerlingen om inhoudelijke vragen over het huiswerk te stellen.
  • Dat leerlingen worden aangesproken op het gedrag en er contact met ouders wordt opgenomen indien noodzakelijk.

 

Voor de huiswerkklas maakt de huiswerkklas van Athena gebruik van het programma Studyspace. Dit is een online planner. Studyspace gebruiken wij ook voor het schrijven van (korte) rapportages over de leerlingen met feedback voor de ouders en – desgewenst – ook voor de mentor op school.