Bij het Visser Leiden worden leerlingen opgeleid tot wereldburgers. Dit blijkt uit de internationale aanpak en de stimulering tot blijven leren. We bieden veel mogelijkheden tot ontplooiing.

Internationalisering

De moderne vreemde talen spelen bij het Visser Leiden een belangrijke rol. Voor elke moderne vreemde taal hebben we minstens één docent die native speaker is. Door samenwerking met veel buitenlandse partnerscholen en het organiseren van internationale projecten zorgen we ervoor dat onze leerlingen de kennis en ervaring ook echt kunnen toepassen. In de derde klas zijn er uitwisselingsprogramma’s, waarbij de leerling een actieve kennismaking heeft met de cultuur van een ander land. In de bovenbouw bieden wij leerlingen de kans mee te doen aan taalverrijkingsprogramma’s voor Frans, Duits en Spaans. Daarnaast is het bij ons mogelijk om Chinese taal en cultuur te volgen en om dit op het vwo als eindexamenvak te kiezen.

Tweetalig onderwijs (tto)

Op havo- en vwo-niveau kun je bij het Visser Leiden vanaf de brugklas kiezen voor tweetalig onderwijs. Talenkennis is onmisbaar in een steeds internationalere samenleving. Tto heeft twee belangrijke doelen:

  • Het bevorderen van een goede Engelse én Nederlandse taalvaardigheid
  • Het meegeven van een Europees en internationaal perspectief

Bij tto krijgen onze leerlingen veel lessen in het Engels. Daarnaast worden extra activiteiten georganiseerd als projectdagen, excursies en voorstellingen die gericht zijn op tweetalig onderwijs. Door deze onderdompeling ontwikkelen de leerlingen een hoog niveau van het Engels én leren ze om de taal ook in de praktijk toe te passen.

Onderzoekend leren

Vanaf de brugklas trainen we vaardigheden die zijn gericht op “life long learning”. Onze leerlingen leren om ook in de toekomst aan hun ontwikkeling te blijven werken. We brengen onderzoekvaardigheden bij die hen bij allerlei vakken helpen.

Mogelijkheden tot ontplooiing

Om de leerlingen uit te dagen bieden wij keuzemodules aan. Onze leerlingen kunnen kiezen uit Chinees, drama, filosofie, Spaans, sport en voetbal. Veel leerlingen kiezen in de bovenbouw een natuurprofiel. In de onderbouw krijgen leerlingen daarom het vak technisch ontwerpen met aandacht voor moderne technieken als robotica en creatief ontwerpen. In de bovenbouw biedt het Visser Leiden het vak NLT aan: een vakoverstijgend examenprogramma waarin op een praktische manier technologisch onderzoek wordt gedaan als onderdeel van de doorlopende leerlijn onderzoekvaardigheden.

Opleidingsschool

We vinden het belangrijk dat er in de toekomst ook goede docenten zijn. Daarom zijn we ook opleidingsschool. Dat betekent dat we in een regionaal netwerk helpen met het opleiden van docenten, stageplekken aanbieden en samenwerk met Hogeschool Leiden, ICLON en ROS Rijnland.