Bij het Visser Leiden worden leerlingen opgeleid tot wereldburgers. Dit blijkt uit de internationale aanpak en de stimulering tot blijven leren. We bieden veel mogelijkheden tot ontplooiing.

Internationalisering

De moderne vreemde talen spelen bij het Visser Leiden een belangrijke rol. Voor elke moderne vreemde taal hebben we minstens één docent die native speaker is. Door samenwerking met veel buitenlandse partnerscholen en het organiseren van internationale projecten zorgen we ervoor dat onze leerlingen de kennis en ervaring ook echt kunnen toepassen. In de derde klas zijn er uitwisselingsprogramma’s, waarbij de leerling een actieve kennismaking heeft met de cultuur van een ander land. In de bovenbouw bieden wij leerlingen de kans mee te doen aan taalverrijkingsprogramma’s voor Frans, Duits en Spaans. Daarnaast is het bij ons mogelijk om Chinese taal en cultuur te volgen en om dit op het vwo als eindexamenvak te kiezen.

Tweetalig onderwijs (tto)

Op havo-, atheneum en gymnasium-niveau kun je bij het Visser Leiden vanaf de brugklas kiezen voor tweetalig onderwijs. Talenkennis is onmisbaar in een steeds internationalere samenleving. Tto heeft twee belangrijke doelen:

  • Het bevorderen van een goede Engelse én Nederlandse taalvaardigheid
  • Het meegeven van een Europees en internationaal perspectief

Bij tto krijgen onze leerlingen veel lessen in het Engels. Daarnaast worden extra activiteiten georganiseerd als projectdagen, excursies en voorstellingen die gericht zijn op tweetalig onderwijs. Door deze onderdompeling ontwikkelen de leerlingen een hoog niveau van het Engels én leren ze om de taal ook in de praktijk toe te passen.

Afbeeldingsresultaat voor nuffic tto senior

Klik hier voor de veel gestelde vragen over TTO!

We zijn erg trots op het behalen van de status ‘senior tto-school. Hieronder het slotwoord van het visitatierapport van Nuffic:

“De commissie dankt de school voor de heldere documentatie, de goede ontvangst en de open sfeer tijdens de gesprekken. Ook is er veel waardering voor de voortvarende manier waarop de school zaken heeft opgepakt na de laatste visitatie.

De commissie wil allereerst meegeven dat het model waarbij ieder lid van het LMT (locatiemanagementteam) verantwoordelijk is voor tto een werkbaar model is. Het vereist echter wel dat alle betrokkenen zowel genoeg kennis hebben van en voldoende tijd kunnen vrijmaken voor tto, en dat de besluitvormingslijnen helder zijn. Hier is nog ruimte voor verbetering.

Het tto-team, dat wordt geleid door een zeer hardwerkende en gemotiveerde tto-coördinator, is een heel enthousiast team dat er klaar voor lijkt te zijn om de volgende stap te zetten. Leerlingen en ouders zijn zeer tevreden over de school en kunnen bijna geen minpunten bedenken. Ouders omschrijven hun waardering als volgt: ‘I have very high standards, and have no regrets about choosing this school’, ‘Kinderen kunnen Engels leren in een veilige omgeving’ en ‘Op Visser ’t Hooft wordt echt gekeken naar het kind’. Wel geven de ouders aan dat de communicatie naar hen nog wel wat beter kan.

De commissie heeft waardering voor de vele kansrijke initiatieven om het tto verder te ontwikkelen en wenst de school hier veel succes mee!”

Onderzoekend leren

Vanaf de brugklas trainen we vaardigheden die zijn gericht op “life long learning”. Onze leerlingen leren om ook in de toekomst aan hun ontwikkeling te blijven werken. We brengen onderzoekvaardigheden bij die hen bij allerlei vakken helpen.

Mogelijkheden tot ontplooiing

Om de leerlingen uit te dagen bieden wij keuzemodules aan. Onze leerlingen kunnen kiezen uit Chinees, drama, filosofie, Spaans, sport en voetbal. Veel leerlingen kiezen in de bovenbouw een natuurprofiel. In de onderbouw krijgen leerlingen daarom het vak technisch ontwerpen met aandacht voor moderne technieken als robotica en creatief ontwerpen. In de bovenbouw biedt het Visser Leiden het vak NLT aan: een vakoverstijgend examenprogramma waarin op een praktische manier technologisch onderzoek wordt gedaan als onderdeel van de doorlopende leerlijn onderzoekvaardigheden.

Chinees

Het Visser is de enige school in Leiden die het vak Chinese taal & cultuur aanbiedt. Leerlingen kunnen bij ons al Chinees volgen vanaf de brugklas. In de brugklas ligt de nadruk op de Chinese cultuur, maar leerlingen maken ook kennis met de taal. Aan het eind van de brugklas kan een leerling Chinees als keuzevak kiezen voor klas 2 en 3. Hierin krijgt de taal een steeds belangrijkere rol. In de bovenbouw is er aandacht voor de vier domeinen: lezen, schrijven, luisteren en spreken, maar ook voor cultuur en literatuur. Juist bij Chinees besteden we nadrukkelijk ook aandacht aan het culturele aspect: wat is er zo Chinees aan China?
Welke gewoontes, tradities, dromen ambities hebben de Chinezen? Leerlingen leren het land achter Huawei, Alibaba, de eetstokjes en de Chinese muur beter begrijpen.

Leerlingen kunnen op vwo-niveau eindexamen doen in Chinees. Daarnaast kunnen leerlingen een HSK-examen (staatsexamen) doen op zes verschillende niveaus.

Spaans – Camino Español

Het Visser ’t Hooft wordt door het Spaanse ministerie van onderwijs ondersteund bij het verzorgen van een intensief traject Spaans, genaamd Camino Español, op de locaties in Leiden en Leiderdorp. Het streven is om leerlingen in twee of drie jaar een B2 of C1 niveau Spaans bij te brengen en om hen kennis te laten maken met de cultuur van de Spaanstalige wereld.

In het kort:

  • Lessen door een Spaanse docent (via de Spaanse ambassade);
  • Extra lessen taalvaardigheid (2, 3 of 4 uur extra in de bovenbouw);
  • Extra lessen over cultuur, geschiedenis en geografie van de Spaanstalige wereld;
  • Ondersteuning bij CKV opdrachten en PWS;
  • Eventuele extra uitwisselingen met Spanje;
  • Deelname aan het DELE examen Spaans via school.

Een bijzonder gelegenheid om een vreemde taal te leren op een hoog niveau en daarmee een flinke plus voor een groot aantal vervolgopleidingen. De extra kosten van dit traject worden met uitzondering van een uitwisseling en van de DELE examenkosten, volledig vergoed door het Spaanse ministerie van onderwijs. Wel vragen we van leerlingen (en ouders) behoorlijk wat inzet om de extra lessen gedurende een periode van twee of drie jaar met veel motivatie te volgen.

Opleidingsschool

We vinden het belangrijk dat er in de toekomst ook goede docenten zijn. Daarom zijn we ook opleidingsschool. Dat betekent dat we in een regionaal netwerk helpen met het opleiden van docenten, stageplekken aanbieden en onder de noemer van ROS Rijnland samenwerken met onder andere de Universiteit Leiden (ICLON), TU delft, Hogeschool van Amsterdam en de Haagse Hogeschool.