Het Visser Leiden probeert alle leerlingen zoveel mogelijk op maat te bedienen.
Onze integrale leerlingbegeleiding heet ‘Niemand kopje onder’.


NKO kaart VHL print

Mentoraat

De mentor speelt een centrale rol in de leerlingbegeleiding, individueel en voor de klas als groep. Elke klas heeft een mentor. De mentor houdt in de gaten of het sociaal en cijfermatig goed gaat met de leerlingen en staat voor hen klaar om de eerste ondersteuning te bieden.

Ondersteuning

Het Visser Leiden heeft ondersteuningscoördinatoren voor de verschillende afdelingen van de school. De ondersteuningscoördinator ondersteunt de mentor, adviseert de schoolleiding en bevordert de deskundigheid van degenen die bij de ondersteuning betrokken zijn.

voor meer informatie zie ook ‘ondersteuning en advies’

Dyslexie-dyscalculie

De Remedial Teacher (RT’er) is het eerste aanspreekpunt voor vragen over dyslexie en dyscalculie. De remedial teacher kan toelichting geven op ondersteuning en faciliteiten en kan ook een vooronderzoek starten wanneer er vermoedens bestaan dat een leerling dyslexie heeft.

dyslexieprotocol VHL Kagerstraat

Voor meer informatie rondom dyslexie-dyscalculie kunt u contact opnemen met mevr. de Vries

Leerlingbegeleiding

Het Visser Leiden heeft enkele specialisten in huis die ondersteuning bieden waar nodig. Ook zijn er vertrouwenspersonen bij wie leerlingen altijd terecht kunnen. Het decanaat speelt in de bovenbouw een rol bij de keuzeprocessen, zoals het kiezen van profielen en vervolgopleidingen.

Zelfvertrouwen en sociale vaardigheid

In klas 1 en 2 worden er voor de leerlingen die dat nodig hebben de cursussen faalangst en sociale vaardigheden aangeboden. Opgeven hiervoor kan via de mentor.

Meer weten?

Neem contact op met onze specialisten.
mevr. Groos (gx@vhl.nl)
mevr. Dickhoff (dck@vhl.nl)