Instromen in 4 havo

Gezien het grote aantal aanmeldingen in de brugklas hebben wij voor het schooljaar 2020/2021 de maximale capaciteit van ons gebouw reeds bereikt. Hierdoor kunnen we  geen nieuwe leerlingen aannemen in een hoger leerjaar. Wij kunnen voorlopige inschrijvingen van nieuwe leerlingen daarom helaas niet in behandeling nemen. Leerlingen die al op een VHL locatie staan ingeschreven zijn meegenomen in de prognoses en vallen niet onder de aanname stop.

Van een andere VHL locatie

Onze 3 locaties (Leiderdorp, Leiden en Rijnsburg) werken nauw samen. Leerlingen die instromen in 4 havo vanuit deze locaties zullen intern worden overgedragen en hoeven zich niet apart in te schrijven.

van vmbo naar havo

In de Wet op het voortgezet onderwijs wordt een doorstroomrecht van vmbo gl en tl naar het havo verankerd. Hierin staat dat dat leerlingen die het vmbo succesvol hebben afgerond zonder extra voorwaarden kunnen doorstromen naar het havo mits zij tenminste één extra algemeen vormend vak op het vmbo eindexamen hebben gedaan. Deze vakken moeten leiden tot een passend havo profiel. Wij zullen bovendien in een kennismakingsgesprek vragen naar motivatie en naar de vakadviezen van de school van herkomst.

Na het centraal examen is er een aantal instroommodules. Aan de hand van de resultaten van instaptoetsen (voor de vakken wiskunde a/b en Nederlands) wordt besloten welke modules de leerling moet volgen. Van de resultaten hangt overigens niet af of een leerling wel of niet tot de havo wordt toegelaten. In de visie van de school is het passende handreiking aan instromende leerlingen om de overstap zo goed mogelijk te laten verlopen.

profielkeuzeformulier HAVO 

toelichting keuzeformulier HAVO