Aanmelden

Leerjaar 1

Nieuwe leerlingen starten bij ons in een van de volgende groepen:

  • gymnasium tweetalig
  • Havo / vwo tweetalig
  • Havo / vwo Nederlandstalig
  • Mavo / havo

 

U kunt uw kind tussen 25 maart 2024 en 31 maart 2024 aanmelden voor onze school.

Meer informatie over de centrale aanmeldweek vindt u op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schooladvies-en-eindtoets-basisschool/wetsvoorstel-doorstroomtoetsen-po