Leuk dat je je wilt aanmelden! Op dit moment is de inschrijfperiode voor groep 8-leerlingen geëindigd. Zijn er nog vragen, stuur deze dan naar één van onderstaande teamleiders. 
Voor 1 havo-vwo en gymnasium stuur je een e-mail naar mevr. Kleinsmann.
Voor 1 mavo-havo stuur je een e-mail naar mevr. van Heeringen.

Mocht je in een hogere leerjaar willen instromen, scroll dan naar beneden naar ‘aanmelden in hogere leerjaren’. 

Aanmelden voor de brugklas

Leerlingen zijn bij ons op school welkom met een vmbo-tl-, havo-, atheneum-en gymnasium-advies. Ons onderwijs kent twee sporen: regulier en tweetalig onderwijs (TTO).

Wij hebben de volgende brugklassen:

   • Gymnasium tweetalig
   • Havo/atheneum tweetalig
   • Havo/atheneum Nederlandstalig
   • Vmbo-t/havo Nederlandstalig

Als veel kinderen zich aanmelden met een ongedeeld advies kiezen we ervoor om een homogene klas te maken. Bijvoorbeeld atheneum-TTO of havo-Nederlandstalig.

Voor de toelating tot de TTO-klassen geldt dat een leerling een sterk havoadvies moet hebben of een vwo-advies en de ambitie om voor tweetalig onderwijs te willen gaan. Voor het tweetalige traject wordt een extra ouderbijdrage gevraagd.

Proces van aanname en overdracht

18-03-2024 start nationale aanmeldweek
31-03-2024 Einde nationale aanmeldweek
26-04-2024 Toelating bekend en begin warme overdracht
29-05-2024 TTO kick-off
12-06-2024 Kennismakingsmiddag nieuwe leerlingen

 


Aanmelden voor klas 2 t/m 6

Heb je interesse voor een overstap per 1 augustus voor leerjaar 2 of hoger, dan kun je dit vanaf 15 maart kenbaar maken door onderstaande formulieren op te sturen of af te geven bij de leerlingenadministratie van VHL Kagerstraat.

Zorg dat je de onderstaande 6 stappen doorloopt om een juiste aanmelding te plaatsen:

 1. Het aanmeldformulier van Visser ‘t Hooft Lyceum Kagerstraat
  Meld je hier aan via het online formulier
  Wil je de aanmelding schriftelijk doen, download dan het aanmeldingsformulier nieuwe leerling
 2. het ingevulde vakkenkeuzeformulier voor een inschrijving in een bovenbouwgroep (klik hieronder op profielkeuzeformulier havo of vwo)
  keuzeformulier HAVO
  Keuzeformulier VWO
 3. Zodra de aanmelding binnen is, nemen wij contact op met de school van herkomst en vragen wij het leerling dossier op. Dit wordt gedaan middels het invullen van een Onderwijskundig Rapport (OKR). Ouder, kind en de school moeten dit rapport ook ondertekenen.
 1. De volledige aanvragen, worden opgenomen in de overstap-wachtlijst.

Je wordt, in mei – juni, uitgenodigd voor een oriëntatiegesprek op het moment dat:

 • wij alle bovengenoemde formulieren volledig ingevuld hebben ontvangen, en
 • wij plek hebben in het leerjaar/niveau waarvoor is aangemeld, en
 • wij op basis van de aangeleverde informatie verwachten aan de ondersteuningsvraag van de leerling te kunnen voldoen.
 • NB: Wij verlenen voorrang aan:
   • Verhuizers buiten de regio Leiden
   • leerlingen binnen onze stichting
   • leerlingen met een broer/zus bij ons op school

5. Er zal een kennismakingsgesprek plaatsvinden en daarna mogelijke plaatsing.

6. Er zal worden onderzocht of een overstap zinvol is en kans van slagen heeft. Natuurlijk wordt bij een overstap ook contact opgenomen met de school van herkomst. Vervolgens zal worden besloten of jij op onze school geplaatst kan worden.

Wij adviseren je om je ook op andere scholen te oriënteren.

Je kunt bovengenoemde formulieren verzenden aan:  Administratie@vhl.nl

of naar:
Visser ‘t Hooft Lyceum locatie Kagerstraat
t.a.v. leerlingenadministratie
Kagerstraat 1
2334 CP Leiden