Aanmelden

Een leerling met minimaal mavo-advies is in de brugklas welkom bij ons op het Visser Leiden. Ook in een hoger leerjaar neemt onze school leerlingen aan. We bieden Nederlandstalig en tweetalig onderwijs aan.
Aanmeldingsformulier Brugklas

Het is ook mogelijk om schriftelijk een aanmeldingsformulier in te vullen.
Klik dan op de onderstaande link.
Aanmeldingsformulier brugklas

Brugklas

Wij hebben de volgende brugklassen:

  • gymnasium-tto
  • havo/atheneum-tto
  • havo/atheneum-Nederlandstalig
  • mavo/havo-Nederlandstalig

Als veel leerlingen aanmelden met een ongedeeld advies, kiezen we er soms voor om een homogene klas te maken. Bijvoorbeeld atheneum-tto of havo-Nederlandstalig. Zo zitten leerlingen zo veel mogelijk met leerlingen van hetzelfde niveau in de klas. Een voorkeur voor zo’n klas kunt u aangeven op het aanmeldformulier.

Voor de toelating tot de tto-klassen geldt dat een leerling uiterlijk op 15 maart 2020 minimaal een sterk havoadvies moet hebben en de eigen ambitie om voor tweetalig onderwijs te willen gaan. Voor tto wordt een extra ouderbijdrage gevraagd.

Aanmelden leerlingen

Direct aanmelden kan met het aanmeldformulier. Dit dient uiterlijk 15 maart 2020 bij ons binnen te zijn.

Aanmelden en dan …

Bij het indelen van de leerlingen in de klassen kijken we naar de door de basisschool verstrekte gegevens. Het gegeven advies is daarbij leidend. Wanneer het advies van de basisschool en de voorkeur van ouders en leerlingen verschillen, adviseren wij de ouders contact op te nemen met de leerkracht van groep 8.

Na 15 maart 2020 zullen we de aanmelding bestuderen. We kunnen daarbij ook contact opnemen met de basisschool voor een nadere toelichting. U hoort van ons uiterlijk 6 mei 2020 in welk type brugklas uw kind geplaatst kan worden.

Leerlingen die zich aangemeld hebben voor tto ontvangen kort na sluiting van de inschrijftermijn een uitnodiging voor de kick-offmiddag. Ze zullen op die middag een paar testjes maken. Zo kunnen wij hun niveau van Engels beter inschatten, zodat we bij het begin van het schooljaar weten op welk niveau we moeten aansluiten. Het is dus geen toelatingstest. Er is die middag ook een groepsopdracht, waarin leerlingen ervaren hoe het is stofverwerking in het Engels te doen.

Hoger leerjaar

Voor leerlingen die willen instromen in een ander leerjaar dan de brugklas, kunt u direct contact opnemen met de teamleider van de betreffende afdeling.

Mevr. A. Davelaar, teamleider mavo en 2/3 havo/vwo
Mevr. A. Vleeming, teamleider 4 en 5 havo
Dhr. J.P. Wietsma, teamleider 4, 5 en 6 vwo

Bovenbouw

Voor leerlingen die instromen in de bovenbouw vanuit onze locaties Rijnsburg en Leiderdorp zijn speciale kennismakingsmiddagen.

NT2/internationale leerlingen

We zien dat steeds meer internationale leerlingen onze school weten te vinden. Hun beheersing van het Nederlands loopt daardoor soms wat achter. Onze NT2-expert (Nederlands als Tweede Taal) kan advies bieden. Voor deze leerlingen organiseren we een intakegesprek om te bepalen welk type onderwijs het beste bij de leerling past.

Aanmeldingsformulier Brugklas