Medezeggenschap

 


DeelMedezeggenschapsRaad (DMR)

Op het Visser ’t Hooft Lyceum Kagerstraat is een deel-medezeggenschapsraad (DMR) actief. Medezeggenschap betekent dat leerlingen, ouders en personeelsleden inspraak hebben in belangrijke beslissingen voor de school. Dat gaat via een wettelijk vastgelegd advies- en instemmingsrecht, maar ook door vroegtijdig mee te denken over de ontwikkelingen binnen de school.

Voor bovenschoolse zaken onderhoudt de DMR contact met de GMR, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van SCOL.

Heb je vragen of wil je een actieve bijdrage leveren, dan kun je contact opnemen met Pieter van Dooren (doj@vhl.nl) of een mail sturen aan dmr@vhl.nl.

Reglement Deelraad Visser ‘t Hooft – Kagerstraat
Medezeggenschapsstatuut SCOL


VHL leerlingenraad

Het VHL heeft dus ook een  leerlingenraad! De leerlingenraad bestaat uit enthousiaste leerlingen van verschillende leerlagen.  De leerlingenraad wordt begeleid door mevr. Kleinsmann (Teamleider 1 en 2 havo/vwo).

Wat doet de leerlingenraad?

De leerlingenraad is de schakel tussen leerlingen en het schoolbestuur. Een leerlingenraad heeft het recht adviezen te geven aan het bestuur en houdt zich bezig met de verbetering van de sfeer en kwaliteit van het onderwijs. Zo houden we ons bezig met actuele problemen zoals de online lessen, aankomende toetsweken en verbetering van de communicatie tussen de school en leerlingen. Ook al is de leerlingenraad recent opgericht, hebben we al veel gedaan. Zo hebben we Paarse Vrijdag georganiseerd, een cursus van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) gevolgd en gediscussieerd in de leerlingen arena. Deze arena is een mogelijkheid tot gesprek tussen leerlingen over het onderwijs op school waarbij docenten mee luisteren.

Wat is het doel van de leerlingenraad?

Het doel van de leerlingenraad is om een beeld te krijgen wat onder leerlingen speelt en dat door te spelen aan het bestuur van de school. Dit doen we door bijvoorbeeld enquêtes te sturen of langs klassen te gaan.

Hoe kan je ons bereiken?

We zijn bereikbaar via onze Instagram pagina of mail. Heb jij ideeën over school of wil je een verschil maken in school, twijfel dan niet om ons een mailtje of DM te sturen! Nieuwe leden zijn welkom. Als leerlingenraad proberen we zo representatief mogelijk te zijn door leden te hebben uit meerdere leerlagen en niveaus. Helaas hebben we nog geen leden uit de mavo, terwijl we ook heel graag hun mening willen horen!

Mail: leerlingenraad@vhl.nl
Instagram: vhleerlingenraad

 

 


De Ouderraad van het Visser, wat is dat?

Onderwijskwaliteit, telefoonbeleid, de ouderbijdrage, vapen, oudercommunicatie, lesuitval. Allemaal onderwerpen die de leerlingen van het Visser raken. En daarmee ook hun ouders. Maar wat vinden ouders daarvan? Welke visie hebben zij bij deze onderwerpen?

Daarover gaat de ouderraad van het Visser. De ouderraad is een informele klankbordgroep voor de schoolleiding en de deel-medezeggenschapsraad. We geven gevraagd en ongevraagd advies over allerlei onderwerpen. Vanuit het perspectief van de ouders. Maar met het belang van de hele school voor ogen.

De ouderraad bestaat momenteel uit negen betrokken ouders. We komen ongeveer eens per twee maanden bij elkaar. Soms heeft de schoolleiding een onderwerp dat in de school speelt, en waarvan ze willen weten hoe ouders daartegenaan kijken. Of we signaleren zelf iets waarvan we denken: goed als we de school en de DMR daarover adviseren.

Mogelijke thema’s waarmee we ons (gaan) bezighouden zijn:

  • lesuitval
  • ouderbijdrage
  • telefoonbeleid/social media
  • devices in de klas
  • vapen en handhaving 
  • oudercommunicatie  
  • communitybuilding/gemeenschapsvorming. 

Wil je meer weten, heb je vragen of wil je misschien lid worden van de ouderraad? Mail dan naar Ouderraad-ld@vhl.nl