Op vrijdag 1 november om 19.30 presenteren we het Eeuwboek over 100 jaar Visser ’t Hooft Lyceum. Het boek is een weergave van 100 jaar Voortgezet Christelijk Onderwijs in Leiden en Omstreken en daarom voor velen een bijzonder document.

Tijdens deze feestelijke bijeenkomst zal dr. Jurjen Zeilstra, de biograaf van W.A. Visser ’t Hooft een korte inleiding verzorgen over de naamgever van de school en zijn invloed op de internationalisering die in de 20e eeuw plaats vond – en waarbij hij als secretaris Generaal van de Wereldraad van Kerken nauw betrokken was.

Daarna zal het eerste exemplaar van het Eeuwboek onder regie van Jos Nijhof en Erik Heijnis worden gepresenteerd aan de voorzitter van het College van Bestuur en aan twee geïnterviewden die in het boek voorkomen.

Daarna is het boek uiteraard te koop en is er een hapje en een drankje in de hal van het Visser ’t Hooft Lyceum, Kagerstraat 1. Het boek kost € 20,19 en is uitsluitend via pinbetaling te verkrijgen.

Vanaf zaterdag 2 oktober zal het ook te verkrijgen zijn in de vestigingen van Boekhandel de Kler in Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar. Wij zijn heel blij dat deze boekhandel het boek zonder winstoogmerk wil verkopen. Bestellen via de website van de Kler kan ook. Dan is de prijs € 25,21 in verband met handlingskosten en portokosten.

Klik hier om je op te geven voor de bijeenkomst op vrijdag 1 november. Vermeld uw naam en met hoeveel personen u verwacht te komen

Binnenkort kunt u het boek bestellen in de webshop van Boekhandel de Kler.

Het boek is uiteraard ook te verkrijgen tijdens de grote Reünie van het Visser op zaterdag 9 november.