DeelMedezeggenschapsRaad (DMR)

Op het Visser ’t Hooft Lyceum Kagerstraat is een DeelMedezeggenschapsRaad (DMR) actief. De DMR bestaat uit acht leden: twee leerlingen, twee ouders van leerlingen en vier personeelsleden. Heeft u vragen of wilt u een actieve bijdrage leveren, dan kunt u contact opnemen met dhr. Nolles (no@vhl.nl).

Reglement Deelraad Visser ‘t Hooft – Kagerstraat
Medezeggenschapsstatuut SCOL

Leerlinggeleding:
Tijn de Jong
Rob Cassaigne

Oudergeleding:
Mevr. H. de Beer
Mevr.A van Velzen

Personeelsgeleding:
voorzitter
Dhr. L. Nolles (no)

Dhr. B. Besterveld (bes)
Dhr. I. Hartendorf (hdf)
Mevr. A. Suijkerbuijk (sub)