DMR en leerlingenraad


DeelMedezeggenschapsRaad (DMR)

Op het Visser ’t Hooft Lyceum Kagerstraat is een DeelMedezeggenschapsRaad (DMR) actief. De DMR bestaat uit acht leden: twee leerlingen, twee ouders van leerlingen en vier personeelsleden. Heeft u vragen of wilt u een actieve bijdrage leveren, dan kunt u contact opnemen met dhr. Nolles (no@vhl.nl).

Reglement Deelraad Visser ‘t Hooft – Kagerstraat
Medezeggenschapsstatuut SCOL

Leerlinggeleding:
Isabel Boogers
Florence Eman

Oudergeleding:
Mevr. van Diest
Mevrvan . Velzen

Personeelsgeleding:
voorzitter
Dhr. L. Nolles (no)

Dhr. P. van Dooren (doj)
Mevr. C. Boer (cbo)
Mevr. A. Suijkerbuijk (sub)


De leerlingenraad

Wij zijn sinds kort een nieuwe onafhankelijke leerlingenraad begonnen voor onze school.

De leerlingenraad bestaat tot nu toe uit het enthousiaste bestuur:

voorzitter: Guusje Langeveld
secretaris: Claartje de Loor
penningmeester: Freek Zevenbergen

Jenna Cambier
Ize de Graaf

Daarnaast worden de leerlingen vertegenwoordigd door een tiental leerlingen uit alle leerjaren en leerlagen. Wij denken dat het goed voor de school kan zijn, maar we hebben nog wel nieuwe leden nodig!
De leerlingenraad bespreekt gewichtige zaken zoals Paarse Vrijdag, de online lessen en rechten van leerlingen. Mocht je nog een thema hebben die je zou willen voorleggen aan de leerlingenraad kan je mailen naar: leerlingenraad@vhl.nl.