DeelMedezeggenschapsRaad (DMR)

Op het Visser ’t Hooft Lyceum Kagerstraat is een DeelMedezeggenschapsRaad (DMR) actief. De DMR bestaat uit acht leden: twee leerlingen, twee ouders van leerlingen en vier personeelsleden. Heeft u vragen of wilt u een actieve bijdrage leveren, dan kunt u contact opnemen met dhr. Nolles (no@vhl.nl).

Reglement Deelraad Visser ‘t Hooft – Kagerstraat
Medezeggenschapsstatuut SCOL

Leerlinggeleding:
Isabel Boogers
Florence Eman

Oudergeleding:
Mevr. van Diest
Mevrvan . Velzen

Personeelsgeleding:
voorzitter
Dhr. L. Nolles (no)

Dhr. P. van Dooren (doj)
Mevr. C. Boer (cbo)
Mevr. A. Suijkerbuijk (sub)