DMR en leerlingenraad

DeelMedezeggenschapsRaad (DMR)

Op het Visser ’t Hooft Lyceum Kagerstraat is een DeelMedezeggenschapsRaad (DMR) actief. De DMR bestaat op dit moment uit zeven leden: twee leerlingen, één ouder van een leerling en vier personeelsleden. Heeft u vragen of wilt u een actieve bijdrage leveren, dan kunt u contact opnemen met dhr. Nolles (no@vhl.nl) of stuur een mail naar dmr@vhl.nl.

Reglement Deelraad Visser ‘t Hooft – Kagerstraat
Medezeggenschapsstatuut SCOL

Leerlinggeleding:
Josele Gomez van Zandwijk
Ana Suidgeest Alvarez

Oudergeleding:
Dhr. Baggen

Er is een vacature voor oudergeleding

Personeelsgeleding:
voorzitter
Dhr. L. Nolles (no)
Dhr. P. van Dooren (doj)
Mevr. A. Suijkerbuijk (sub)
Dhr. van Beek (bkm)


VHL leerlingenraad

Het VHL heeft sinds kort een leerlingenraad! De leerlingenraad bestaat uit 10 enthousiaste leerlingen van verschillende leerlagen. Het bestuur bestaat uit de vijf leerlingen Guusje Langeveld (voorzitter), Claartje de Loor (secretaris), Freek Zevenbergen (penningmeester), Ize de Graaf (algemeen bestuurslid) en Jenna Cambier (algemeen bestuurslid). Daarnaast hebben we nog de algemene leden genaamd Vera van der Nat, Teun Langeveld, Menno van Oossanen, Afke Mateboer, Evi Kortekaas, Maaike Hennik, Hanne ten Hove, Annabel Mol, Tony Sloos en Hidde Smout. De leerlingenraad wordt begeleid door Lieke Kleinsmann (docent maatschappijleer).

Wat doet de leerlingenraad?

De leerlingenraad is de schakel tussen leerlingen en het schoolbestuur. Een leerlingenraad heeft het recht adviezen te geven aan het bestuur en houdt zich bezig met de verbetering van de sfeer en kwaliteit van het onderwijs. Zo houden we ons bezig met actuele problemen zoals de online lessen, aankomende toetsweken en verbetering van de communicatie tussen de school en leerlingen. Ook al is de leerlingenraad recent opgericht, hebben we al veel gedaan. Zo hebben we Paarse Vrijdag georganiseerd, een cursus van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) gevolgd en gediscussieerd in de leerlingen arena. Deze arena is een mogelijkheid tot gesprek tussen leerlingen over het onderwijs op school waarbij docenten mee luisteren.

Wat is het doel van de leerlingenraad?

Het doel van de leerlingenraad is om een beeld te krijgen wat onder leerlingen speelt en dat door te spelen aan het bestuur van de school. Dit doen we door bijvoorbeeld enquêtes te sturen of langs klassen te gaan.

Hoe kan je ons bereiken?

We zijn bereikbaar via onze Instagram pagina of mail. Heb jij ideeën over school of wil je een verschil maken in school, twijfel dan niet om ons een mailtje of DM te sturen! Nieuwe leden zijn welkom. Als leerlingenraad proberen we zo representatief mogelijk te zijn door leden te hebben uit meerdere leerlagen en niveaus. Helaas hebben we nog geen leden uit de mavo, terwijl we ook heel graag hun mening willen horen!

Mail: leerlingenraad@vhl.nl
Instagram: vhleerlingenraad