Contact

Klik op de foto voor een routebeschrijving

Visser ‘t Hooft Lyceum
Kagerstraat 1
2334 CP Leiden
Algemeen telefoonnummer 071 – 5171661
Algemeen e-mailadres: info@ld.vhl.nl

Absentenlijn: 071 – 5154465

Hebt u een vraag? Stel hem hier.


Locatiedirecteur

 

Drs. ing. R.A. (Ron) Onderwater MME (onr@vhl.nl)

 

 


Schoolleiding

De dagelijkse leiding berust bij de locatiedirecteur, vier teamleiders en de coördinator bedrijfsvoering.

Dhr. B.W.Th. Pijnappel MA, teamleider brugklas
Mevr. A. Davelaar, teamleider mavo en 2/3 havo/vwo
Mevr. A. Vleeming, teamleider 4 en 5 havo
Dhr. J.P. Wietsma, teamleider 4, 5 en 6 vwo
Dhr.ir. W.J. Koster, beheer facilitair
Drs. ing. R.A. (Ron) Onderwater, locatiedirecteur


Teamassistenten

De zorg voor de leerlingen is ondergebracht in vier teams die worden ondersteund door teamassistenten. Deze houden zich onder meer bezig met dagelijkse administratieve taken, zoals de aanwezigheidscontrole. Ze zijn er ook voor de opvang van leerlingen die inhaalwerk moeten doen of die (tijdelijk) uit de les zijn verwijderd.

De teamassistenten zijn:

Dhr. de Laat en Mevr. Groenewoud: Onderbouw havo en vwo
Mevr. J. Aalten-Versteeg bovenbouw vwo
Mevr. A. Troostheide: bovenbouw havo en de hele mavo

Zij beheren ook de zogenaamde absentenlijn: 071-5154465.


Absentie

Is uw kind ziek of absent wegens bijvoorbeeld doktersbezoek? Bel dan tussen 7:45 uur en 8:30 uur naar school, 071 – 5154465.
Spreek duidelijk de naam/klas van uw kind in en de reden van absentie.
U dient de absentmelding dagelijks te herhalen tenzij u andere afspraken hierover maakt met de teamassistent.
Verlof voor langdurige absentie dient altijd via de teamleider te lopen.


Decanaat

De oriëntatie op loopbaan en beroep (LOB) wordt verzorgd door de volgende decanen:

Mevr. Pouw – afdeling vwo tot januari 2021
Mevr. E. Breukel – afdeling vwo vanaf januari 2021
Dhr. T.J. Visser – afdeling havo
Mevr. drs. P.A.D. van Venrooij – afdeling mavo

De decaan helpt bij de profielkeuze van uw zoon of dochter in de derde klas en bij de keuze van een vervolgopleiding in de (voor-)examenklas.
Lees ook de studiekeuzespecial om je goed voor te bereiden op je vervolgopleiding.

 

Ondersteuningsteam, tevens ondersteunings-contactpersonen

Het zorgteam bestaat uit de volgende ondersteuningscoördinatoren/contactpersonen:

Mevr. L.G.M. Dickhoff – klas 1 en 2 Mavo-Havo-VWO, klas 3 en 4 Mavo
Mevr. drs. H.N.K. Groos – klas 3 Havo-VWO, klas 4, 5, 6 VWO
Mevr. Van Hall – klas 4, 5 Havo

Voor meer informatie betreft zorg en hulpverlening klik hier.


DeelMedezeggenschapsRaad  (DMR)