Absentie

Is uw kind ziek of absent wegens bijvoorbeeld doktersbezoek? Bel dan tussen 7:45 uur en 8:30 uur naar school, 071 – 5154465.
Spreek duidelijk de naam/klas van uw kind in en de reden van absentie.
U dient de absentmelding dagelijks te herhalen tenzij u andere afspraken hierover maakt met de teamassistent.
Verlof voor langdurige absentie dient altijd via de teamleider te lopen.


Teamassistenten

De zorg voor de leerlingen is ondergebracht in vier teams die worden ondersteund door teamassistenten. Deze houden zich onder meer bezig met dagelijkse administratieve taken, zoals de aanwezigheidscontrole. Ze zijn er ook voor de opvang van leerlingen die inhaalwerk moeten doen of die (tijdelijk) uit de les zijn verwijderd.

De teamassistenten zijn:

Dhr. Wallaard: alle 1e en 2e klassen en 3 mavo
Mevr. J. Aalten-Versteeg 3 vwo en bovenbouw vwo
Mevr. A. Troostheide: 3 havo en bovenbouw havo 

Zij beheren ook de zogenaamde absentenlijn: 071-5154465.